A „Csittesek” – két fotó története

1958ab1958a

A csoportkép valamikor 1957 tavaszán készült a tablón látható, 1958-ban végzett A osztályról. Az ebben az osztályban végzettek ezt, az iskola udvarán készült felvételt tartják igazi „tablójuknak”, hiszen itt még teljes az osztály, míg az 1958-ban készült díszes csoportképről már többen hiányoznak. Hogy miért, erről így emlékezett meg a Batthyány Gimnázium 1997-es évkönyvében Harkány László, aki ennek az osztálynak eredetileg osztályfőnöke volt, s akit már 1956 őszén eltávolítottak az iskolából:

„ A forradalom leverése után Nagykanizsán is megkezdődött a megtorlás időszaka…Gőgös Ferenc igazgató, Rimay Béla és Solty Jenő tanárok is súlyos börtönbüntetést kaptak….

….1957 szeptemberében újabb döbbenet következett. 13-án váratlanul letartóztatták a fiúkollégium 9 tanulóját, akik valamennyien a gimnázium IV. A osztályának diákjai voltak: Horváth András, Kosztricz Tamás, Kovács István, Kovács Sándor, Salamon József, Takács László, Tikk László. Néhány nappal később hasonló sors várt az ugyancsak IV. A osztályos Bittera Zoltánra, Pék Pálra, és a IV. D osztályos Riechel Máriára. (Pék Pál úgy emlékszik, hogy a letartóztatottak között volt még Belső László és Tóth László is.) A kollégista fiúk letartóztatásának okát a Jókai Mór: És mégis mozog a föld című regényéből közismert „Csittvári krónika” mintájára készült titkos naplóban jelölték meg….

……Végül hosszú hónapok után megkapták a sorsuk jobbrafordulásában reménykedő börtönlakók a vádiratot, amely „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedéssel és egyéb büntettekkel” vádolta őket.

1958. január 28-30-áig tartott zárt tárgyaláson hozta meg a megyei bíróság az ítéletet, mely megállapította, hogy „a terheltek elkövették a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban tevékeny részvétellel elkövetett bűntettet, ezért őket a megyei bíróság bírói megrovásra ítéli”…A tárgyalás befejeztével ismét szabadok lettek a vádlottak. Mindnyájukat azzal bocsátották el, hogy folytathatják tanulmányaikat. Féléves kihagyás után is szerettek volna érettségizni a tanév végén. Az iskolában történt jelentkezésnél azonban megalázó meglepetés várta őket: valamennyi tanulót kicsapták az intézetből. A városból távozniuk kellett, de az ország különböző helyein lehetővé vált, hogy befejezzék tanulmányaikat.

(cikk feletti fotó: kanizsaujsag.hu)