Döntés nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásáról

Zalában 61 településen működik nemzetiségi önkormányzat, legtöbb, szám szerint négy Nagykanizsán (roma, horvát, német és a megyei horvát önkormányzat). A nemzetiségi önkormányzatok az érintett lélekszámtól függően 67.678, 135.355, illetve 270.710 forintos működési támogatást kaptak erre az évre. Ettől eltérő nagyságú, 541.420 forintos támogatás kapott a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A zalai nemzetiségi önkormányzatok összesen közel 15 millió forinthoz jutottak működési támogatásként.

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési költségvetési támogatására idén országosan 506.666.666 forint áll rendelkezésre, amely a népszámlálási adatok alapján kerül felosztásra 2119 települési és 58 területi nemzetiségi önkormányzat között. Ezzel egy időben átutalják az országos nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi I. negyedéves működési költségvetési és média támogatását is 462.000.000 forint összegben.