Iskola-sors

Ha a szakmai vagy politikai indíttatású változásokat nem számítjuk, akkor is bizton állítható: rendkívül mozgalmas volt az élet a kanizsai általános iskolák háza táján az elmúlt több mint két évtizedben. A sors furcsa fintora, hogy amíg az 1990 előtti közel 70 évben folyamatosan bővült az iskola hálózat, addig a rendszerváltás utáni évek a nem kis vitákkal kísért visszafejlesztésről szóltak. Ez idáig még egyetlen önkormányzat sem úszta meg, hogy belenyúljon a rendszerbe, s ennek alapvető oka a gyermekek számának drasztikus csökkenése volt. Az elmúlt 23 évben megközelítően egyharmaddal csökkent a tanulók száma az általános iskolákban, ennek folyamodványaként lett 15 iskolából 10 vagy 8, attól függően, hogy a két éve egy igazgatás alatt működő Kőrösi-Péterfy, illetve Zrínyi-Bólyai párost miként kezeljük.

A megszűnők sorát 1998-ban a Hunyadi nyitotta, igaz, akkor már működött a Piarista Iskola, s aligha vitatható, hogy a Hunyadi bezárásának itt keresendők az alapjai. Ugyanis miután a városba visszatelepülő Rend visszakérte régi épületét, nyilvánvaló volt, a Hunyadi nem maradhat meg. Ugyanekkor vonták össze a két kiskanizsai iskolát, a Nagyrác úti intézmény szűk 70 évig szolgálta a városrészt. Ez az átszervezés is komoly viharokat kavart, az épületegyüttes egy részének máig nem találtak funkciót. A következő lépés a Petőfi és a Vécsey összevonása volt, majd rövid időn belül jött a Vécsey-Zrínyi integráció (a Vécsey időközbeni kétszeri átépítése a város kellően át nem gondolt oktatáspolitikájának egy sokat emlegetett példájává vált). A racionalizálást nem úszták meg a lakótelepi iskolák sem. A Zemplén Győző, ifjúkori nevén Rozgonyi II. iskola mindössze 20 évig szolgálta a hagyományos alapfokú oktatást, 2004-ben társították a hetvenes évek második felében épített Péterfyhez. A következő –mostanáig utolsó, és szervezetileg máig is nehezen igazolható lépés a Zrínyi-Bólyai és Kőrösi-Péterfy páros felállítása volt 2011-ben. Most, két év múltán is úgy tűnik, hogy tárgyalások során kialakított székhely- és tagintézményi szereposztások tulajdonképpen csak a vezetői szinteket érintették, komoly szakmai, strukturális változásokat nem hoztak.