Kanizsai Dorottya Kórház – két pályázat mérlege

A tegnapi ünnepélyes avató után, ma szinte leltárszerű tájékoztatást adott dr. Brünner Szilveszter főigazgató arról, hogy az elmúlt 4 évben, a pályázatok beadásától-napjainkig milyen fejlesztések történtek közel 4 milliárd forint értékben a kórházban. A részletes információk előtt egy fontos tény: ilyen léptékű korszerűsítésre korábban soha nem került sor.

 

 

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030

Megítélt támogatás: 3 025 345 360 Ft

Projekt összköltség: 3 361 494 844 Ft

 

Intenzív terápiás osztály: sem szerkezetében, sem felszereltségében nem felelt meg a kor magas szintű elvárásainak: elégtelen alapterületen működött, nem rendelkezett egységes központi monitorrendszerrel, valamint a lélegeztető gépek többsége is folyamatos szerviz igényű 8-10 éves berendezés volt.

A pályázat keretében egy korszerűen átalakított, közvetlen betegmegfigyelést biztosító nővérpult köré szervezett osztály jött létre.

 

Központi diagnosztika: a kórház 2000-ben bevezetett képalkotó rendszere elavulttá vált. Folyamatos fejlesztésre szoruló technológiáját a kor színvonalának megfelelő digitális technikára cserélték, ezáltal jelentős várakozási idő csökkenés és kedvező kapacitáskihasználás érhető el.

 

Központi műtő: a főépület 1996-ban történt részleges rekonstrukciójából forráshiány miatt kimaradt szakterület. A műtő 1974-es építészeti struktúrája a mai modern kor követelményeinek nem felelt meg, klímarendszere az üzembiztonsági követelményeket nem elégítette ki, műszerezettsége döntően 10 év feletti volt, fizikailag és erkölcsileg egyaránt amortizálódott technikája teljeskörű megújításra szorult. A nőgyógyászati műtő központi blokkba integrálása az üzemeltetési költségek csökkenésén túl a meglévő műtőkapacitások kihasználtságát javítja, az erőforrás pazarló párhuzamosságokat csökkenti.

 

Endoszkópos labor: az endoszkópos labor minimál invazív elektív beavatkozások elvégzésére kialakított, a műtői felszereltséget alulmúló, endoszkópos technológiával felszerelt, kevesebb építészeti kötelemmel terhelt egység. A kórház számára az endoszkópos beavatkozások arányának növelése a beavatkozások kisebb szakszemélyzeti igénye és az ápolás időtartamának rövidülése miatt a költségcsökkentés lényeges eszköze.

 

A patológia és mikrobiológiai osztály: pavilonépületének megszüntetése és a központi diagnosztikai egységben történő építészeti elhelyezése, fejlesztése, gép-műszerparkjának bővítése, korszerűsítése.

 

Központi betegirányító egység: a részlegesen kiépített betegirányító rendszert a pályázat elvárásainak megfelelő színvonalra emelték, hogy a betegek a legrövidebb, legpraktikusabb módon jussanak el a számukra szükséges ellátási egységbe.

 

Központi sterilizáló: a pályázat által meghatározott kötelező fejlesztési elem, az egység gép-műszer fejlesztése indokolt volt.

 

Szülészeti- nőgyógyászati osztály (szülőszoba, rooming-in): ugyancsak kimaradt az 1996-os részleges rekonstrukcióból, 1974-es építészeti szinten megrekedt, a mai családbarát elvárások – mint alternatív szülési és vajúdási lehetőségek, elkülönített apás szülés – érdemben nem voltak valósíthatók benne, csakúgy mint a rooming-in rendszer, amely a környező kórházakban már évek óta működik. A modern lehetőségeket igénybevevő szülőnők elvárásai teljesíthetők, elvándorlásuk a fejlesztés következtében megállítható, mely a kórháznak többlet bevétel szerzési lehetőséget teremt. A fejlesztés felöleli a szülőszoba, császárműtő, kisműtő, gyermekágyon az ún. rooming-in szobák kialakítását, fejlesztését, valamint korszerű gép-műszerek beszerzését.

 

Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése  TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005.

Költsége 649.969.287,-Ft.

 

– 558,92 m2 újonnan épített és 352,04 m2 felújított terület, összesen 910,96 m2

– műtő, valamint triázs-, traumatológiai-, sebészeti-, belgyógyászati vizsgáló, ultrahang, sokktalanító, gipszelő és 8 betegággyal rendelkező fektető-helyiség került kialakításra.

– zöldfelületek újultak meg, kialakításra került 17 parkoló, melyből akadálymentesként 4 üzemel.

– új orvos-technológiai eszközök beszerzésére került sor, ilyenek pl. 12 csatornás EKG készülék, hordozható defibrillátor, közepes tudású transzport lélegeztető gép, ultrahangkészülék, elektromos műtőasztal, hőlégsterilizátor altatógép, reanimációs, készenléti kocsi teljes felszereltséggel.

– új egészségügyi és irodai bútorzat került beszerzésre (nővérpult, kórtermi székek, szekrények, polcok, várótermi székek, fertőtlenítőszer adagolók, öltözőszekrények, fotelek, fogasok, értékmegőrző, függönyök)

– 40 db e-Medsolution felhasználói licence került implementálásra a sürgősségi osztályon.

– 12 db számítógép+monitor illetve 8 helyen a receptírás zökkenőmentes megvalósítása érdekében kéttálcás, duplex asztali lézernyomtató.

– A korszerűen felújított, új berendezésekkel felszerelt Sürgősségi Betegellátó Osztály 2014. január 27-én reggel 7 órától kezdte meg működését.