Kanizsai születésű tudós az MTA új tagjai között

Az Akadémikusok Gyűlése hétfő délutáni zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. A II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya külső tagjának választották  a nagykanizsai születésű Dr. Adriányi Gábort.

Adrianyi Gabor__fit_280x10000Adriányi Gábor 1935. március 31-én született a dél-zalai városban. Az esztergomi ferences gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, Budapesten kitüntetéssel érettségizett. A Központi Szemináriumban meg kellett szakítania papi képzését, mert megtagadta a részvételt a békepapi mozgalomban. 1960-ban Zadravecz István püspök titokban szentelte pappá hivatalos egyházmegyei felhatalmazás híján a Szent Római Egyház titulusára. Lelkipásztori feladatait rejtve végezte, állandó hatósági megfigyelés alatt állt. 1961-ben a letartóztatás veszélye elől sikerült Németországon keresztül Rómába jutnia, ahol a Pápai Magyar Intézet növendéke lett, és a Szent Tamás Egyetemen teológiai doktorátust szerzett.

Egyetemi tanári pályafutása 1971-ben a Bonni Egyetem Teológiai Karán vette kezdetét. Magyarországon kezdetben csak könyvein keresztül, majd a rendszerváltozást követően személyesen is komoly hatást gyakorolhatott a teológia és az egyháztörténet művelésére. Címzetes kanonok, a francia Palmes Academique rend lovagja, a varsói Kardynal Wyszynski Egyetem tiszteletbeli doktora,  kitüntették Fraknói Vilmos-díjjal és a Szabadság hőse emlékéremmel.

Dr. Adriányi Gábor az egyháztörténet-írás nemzetközileg is elismert kutatója. Szűkebb szakterülete a magyarországi katolikus egyház története a 19–20. században, s kiemelkedő eredményekkel kutatja a Vatikán keleti politikáját. Ismertetéseivel és magyar munkák egyháztörténeti sorozatban való megjelentetésével sokat tesz a magyarországi kutatások ismertségének növeléséért.

(Forrás: www.mindszentyalapitvány.hu)