Kuruzslók ellen emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség

A gazdasági társaságot 1997-ben fogtechnikai tevékenységre egy nagykanizsai házaspár alapította. A férfi és leánya fogtechnikus volt, a leány később fogászati asszisztensi képesítést is szerzett. A bt. Nagykanizsán és Murakeresztúron működtetett fogorvosi rendelőt szerződéses fogorvosokkal. Murakeresztúron az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár által finanszírozott ún. alapellátást, míg a nagykanizsai rendelőben főként magánrendelést biztosítottak. 2011. augusztus 1-jén új fogorvossal kötöttek munkaszerződést, mely szerint a doktornőnek ugyan a murakeresztúri és nagykanizsai telephelyen is rendelnie kellett, azonban ez utóbbiban sohasem járt. A terheltek ugyanis elhatározták, hogy az OEP által nem finanszírozott nagykanizsai magánrendelésen a Bt. kiadásainak csökkentése, így a fogorvos díjának megtakarítása érdekében fogorvos helyett a fogászati beavatkozásokat az apa és lánya fogja elvégezni a feleség, valamint egy alkalmazott fogászati asszisztens segítségével – annak ellenére, hogy tisztában voltak azzal, hogy szájüregi beavatkozást kizárólag fogorvosi képzettséggel rendelkező személy végezhet.

A terheltek 2011. augusztus 1. és 2012. október 24. között – 64 személynél – rendszeresen orvosi tevékenység körébe tartozó kezeléseket, így fogtömést, gyökérkezelést, foghúzást, fogínykorrekciót, fogcsiszolást, koronapróbát, lenyomatvételt, protézis levételt, illetve felhelyezést végeztek, de fogkőlevételt, valamint fogfehérítést is vállaltak annak ellenére, hogy az ehhez szükséges fogorvosi, illetve dentálhigiénikus szakképesítéssel senki nem rendelkezett. A fogászati beavatkozások során a rendelő felszereltségével, az asszisztencia biztosításával, az egészségügyben használatos munkaruházat viselésével azt a látszatot keltették a nagykanizsai rendelőben hozzájuk forduló betegekben, hogy őket fogorvos kezeli, tevékenységüket helyben, illetve több különböző folyóiratban is fogorvosi rendelőként hirdették, és hagyták, hogy a páciensek a fogtechnikust doktornőnek szólítsák. További 21 személy tudta ugyan, hogy a terheltek közül senkinek nincs fogorvosi végzettsége, vállalták a kezeléseket, a terheltek azonban ezen esetekben sem járhattak volna el.

A terheltek cselekményük során recepteket is hamisítottak, hozzáfértek a doktornő fejléccel ellátott, biankó orvosi vényeihez, melyek felhasználásával különféle, a fogászati problémák kezelésére szolgáló, valamint a fogászati beavatkozások során alkalmazandó készítményt, antibiotikumot írtak fel, melyeket ki is váltottak. Más esetekben a recepteket a doktornő helyett valamelyik terhelt írta alá.

A terheltek ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség kuruzslás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróság előtt.