Ma tartja januári soros ülését az önkormányzat

Jó néhány korábbi rendelet módosítása lesz napirenden. Változtatnak a nagyobb létszámú vállalkozások létszámfejlesztését támogató rendelet előírásain és a bérlakásokról szóló előírásokon is. Ez utóbbinál a nagyobb lakbértartozást felhalmozók esetében szeretnék könnyíteni a korábbinál alacsonyabb komfort fokozatú, kisebb alapterületű lakásba költözést.

Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című felhívására. Ebben az esetben csak a támogatás mértéke lehet kétséges, ugyanis a kiírás szerint valamennyi pályázó, aki a kiírás feltételeinek megfelel, a rendelkezésre álló keret (428 millió forint) mértékéig támogatásban részesül.

Az ülésen szó lesz a város nemzetközi kapcsolatairól, illetve, hogy ebben az évben milyen módon és mennyiből kívánja Kanizsa működtetni a testvér-, partner városi kapcsolatokat.

Döntés születhet az idei óvodai beiratkozások időpontjáról, illetve az ehhez kapcsolódó körzethatárok esetleges módosításáról is.

Az önkormányzat zárt ülésen dönt a Zrínyi utca 33. alatti épület (volt Pannon Egyetem) térítésmentes használatba adásáról és az „Év vállalkozása” emlékplakett adományozásáról.