Marad helyén a 48-as szobor!

Bár dr. Károlyi Attila több szempontból is igyekezett érveket felhozni a Deák téri szobor Kossuth térre költöztetése érdekében, a testület ma délután úgy határozott, hogy nem támogatja az előterjesztést. Tette ezt nagyon elegánsan, ugyanis a határozati javaslatokat, melyek egyébként az áthelyezéssel kapcsolatos teendőket foglalták össze, nem utasította el, hanem a szavazáskor „csak” tartózkodott. Ez azt jelenti, hogy a még kora tavasszal a Török kút elhelyezése kapcsán indult polémia most nyugvópontra került. A kút egy korábbi döntésnek megfelelően az Erzsébet tér északi területére kerül, a 48-as gyalogezred emlékművénél pedig megkezdődhet a már korábban elhatározott felújítás, melyre egyébként 5 millió forintot nyert egy pályázaton a város.