Polgármesteri Hivatal – szervezeti változás után itt az új (régi) vezetők névsora

Bár hivatalos bejelentés nem történt, a város honlapján megjelent új telefonkönyvből már kiolvasható, hogy január 1-jétől kik irányítják az átalakítás után a Polgármesteri Hivatal új szervezeti egységeit.

Eszerint a Polgármesteri Kabinetnek még nincs kinevezett vezetője.

A Kabineten belül a

Polgármesteri Szervezési csoportot Janzsóné Strobl Krisztina, a

Főépítészi Csoportot Deák-Varga Dénes, a

Pályázati Csoportot Rodekné Hederics Erika vezeti.

A Jegyzői Kabinetnek dr. Termecz Maraianna aljegyző a vezetője, a

Belső ellenőrzési csoportot Betlehemné Matin Ildikó irányítja.

Kunics György lett a vezetője a Gazdálkodási osztálynak. Ebben az osztályban

Jónásné Szőke Krisztina a Pénzügyi, Költségvetési Csoportot,

Tárnok Ferenc a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportot,

Somogyi Ottó az Adóügyi csoportot vezeti.

A Humán és Hatósági osztály vezetője a jövőben Bagarus Ágnes, aki egyben a Humánigazgatási csoport vezetői tisztségét is betölti. Az ehhez az osztályhoz tartozó

Közigazgatási Csoportot dr. Borka Beáta Marianna, az

Építésügyi csoportot Szamosi Gábor irányítja.

Ehhez az osztályhoz tartozik a három anyakönyvvezető, valamint a Közterület Felügyelet is, ez utóbbinál Bakonyi Tamás a csoportvezető