Rezsicsökkentési és Költségvetési Bizottság alakult Zalában

A Zala Megyei Államigazgatási Kollégium mai ülésén megszavazta, és határozatban rögzítette, hogy a Kollégium, az országban elsőként, létrehozza Rezsicsökkentési és Költségvetési Bizottságát – áll a Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatójában.
Az Ügyrend Állandó bizottságok feladatairól szóló 11. címe az alábbi 5. ponttal
egészül ki:
5. A Rezsicsökkentési és Költségvetési Bizottság:
a) Javaslatot készít elő a rezsicsökkentésről szóló jogszabályok végrehajtásának Zala megyei ellenőrzésére,
b) értékeli a rezsicsökkentési intézkedések ellenőrzésének a tapasztalatait,
c) kapcsolatot tart és a rezsicsökkentési intézkedések végrehajtása érdekében együttműködik az érintett közszolgáltatókkal, és országos hatáskörű szervekkel,
d) összehangolja a koordinált államigazgatási szervek költségvetési tervezésének az irányelveit.”

A Zala Megyei Államigazgatási Kollégium a Rezsicsökkentési és Költségvetési Bizottság elnökévé dr. Sifter Rózsa főigazgatót, tagjaivá Héder Miklóst a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjét, Dr. Molnár Sándort a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjét, Borsos Józsefet a Munkaügyi Központ vezetőjét, Dr. Sipos Jánost a Törvényességi Felügyeleti Főosztály vezetőjét, Szalai Gábornét a Pénzügyi Főosztály vezetőjét és Ritecz Balázst az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálati Osztály vezetőjét választotta.
Kormánymegbízott felkérésére a Bizottságban tanácskozási jogú tagként közreműködik Vigh László, Manninger Jenő és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők.