Volt pénze a Questornál? Önnek is szól az alábbi hír!

A Zala megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az ügyfelek kártalanítási igényüket – az Alap által rendszeresített űrlapon, az Alap Kárrendezési Szabályzatában meghatározott módon – 2015. május 6. és 2015. június 5. között nyújthatják be tértivevényes levélben postai úton, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal zalaegerszegi (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.), vagy nagykanizsai (8800 Nagykanizsa, Fő u. 24) Kormányablakában. A kérelem benyújtásának határideje jogvesztő.

Az esetleges ügyfélkérdések és a formanyomtatványok kapcsán a PSFN és az MNB oldala nyújt segítséget: http://www.psfn.hu/ és www.mnb.hu.