83 felfüggesztett devizahiteles per Zalában

Az Országgyűlés által elfogadott 2014. évi XXXVIII. törvény hatályba lépését követően Zala megye bíróságain összesen 83 „devizás” pert függesztettek fel – olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivőjének, dr. Beznicza Árpádnak közleményében.

A Zalaegerszegi Törvényszéken első fokon 36, másodfokon 1, a Keszthelyi Járásbíróságon 11,  a  Nagykanizsai Járásbíróságon 23, a Zalaegerszegi Járásbíróságon pedig 12 peres eljárás felfüggesztésére került sor. A 83 zalai ügyben 30 különböző pénzintézet szerepel érintett alperesként.

A felfüggesztett ügyek mintegy 15%-a már elrendelt végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt folyik (ti. ezekben a perekben is hivatkozási alap lehet, hogy a követelés érvényesen nem jött létre). E perek döntő többsége azonban olyan per, amelyekben a pénzintézeti kölcsönt felvevő felperesek azt sérelmezik, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét, illetve a folyósított összegre a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási  árfolyamot kötötte ki a szerződés. 

Bár a jogszabály „devizehiteles” néven él a köztudatban, a törvény nemcsak a deviza-, hanem a forintalapú hitelekre is vonatkozik. (A 83 zalai ügy közül 6 tartozik az utóbbi csoportba, a többi „devizás.”)

A törvény értelmében a pénzügyi intézményeknek augusztus 25. napjával bezárólag lehetett a Magyar Állammal szemben keresetlevelet benyújtaniuk a Fővárosi Törvényszékhez

A felfüggesztett 83 zalai perben szereplő 30 pénzintézet közül 22 nyújtott be keresetet a Fővárosi Bíróságra az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés érvényessége megállapítása végett.

A 83 zalai ügyben a felfüggesztés a későbbi külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig tart. A devizahitelek – az alkalmazott árfolyamrés vagy az egyoldalú pénzintézeti szerződésmódosítási kikötés miatti – érvénytelensége iránti kereseteket továbbra is be lehet nyújtani, viszont az újonnan érkező ügyeket sem tárgyalják az év végéig érdemben a bíróságok: ezeket az eljárásokat is fel kell függeszteni.