Elkészült a temető északi kerítésének javítása

A kerítés Tripammer utca felőli sarka még 2013-ban megsüllyedt, balesetveszélyessé vált, ezért a felújítás megkezdéséig ideiglenesen meg volt támasztva. A javítandó szakaszon új betonalapot építettek, a kerítésszakasz az eredetivel megegyező kivitelben épült újjá.

A Via Kanizsa közleményében az olvasható, hogy a teljes északi kerítés vakolatjavítását és újrafestését 2015 tavaszára tervezik.

A kerítés rendbetétele egyébként egy kisebb műemléki helyreállításnak is felfogható, hisz a három kapu, illetve a mellette kétoldalt lévő 3-3 elem még 1936-ban került ide a Sétakert Csengery utcai bejáratából. Mindkét oldalon további kettő-kettő elemet kellett annak idején hozzáépíteni, most a nyugati oldalon lévőket állították helyre.