Ma hetven éve ….

A Magyar Zsidók Központi Tanácsának 1944 áprilisában írt nagykanizsai hitközségi jelentés szerint a kongresszusi szervezet taglétszáma 1830 fő, elnöke Halphen Jenő ügyvéd, anyakönyvvezető rabbija pedig Winkler Ernő volt. A közösség 11 alkalmazottat foglalkoztatott, s a két tanerős elemi iskolában 70 tanuló tanult. A hitközség aggmenházat tartott fenn, Chevra Kadisájának 305, Nőegyletének 320, Leányegyletének pedig 288 tagja volt……

bele….A zsidók összegyűjtését április 26-án kezdték meg, amely három napig tartott. A „gyűjtőtábort” és gettót az izraelita hitközség Fő utcai telkének épületeiben alakították ki, ide koncentrálták a hadműveleti területről és a városból összeszedett zsidókat, összesen mintegy 1800 személyt. Az első csoport zsidót, mintegy 800 embert április 28-án szállították Auschwitzba. …. Nagykanizsáról a magyar és német hatóságok – április 28-29-én és május 17-18-án  – összesen mintegy 2000 zsidót deportáltak.

A háború után újjászerveződött a hitközség, s mivel a környező települések túlélői is csatlakoztak hozzá, 1946-ban már 279 tagja volt. Ez a szám 1949-re 291 főre emelkedett. Szeretetotthon létesült, ahová az egész országból érkeztek magányosan maradt idős emberek. A városban 1960-ban 136 zsidó élt. Ma a csekély létszámú közösség tovább gyakorolja hitéletét és őrzi hagyományait.

holok-beleNagykanizsán a zsidó múlt emlékei számos helyen megtalálhatók. A hitközség egykori erejét a zsidótemető impozáns sírjai bizonyítják, az itt felállított mártíremlékmű, s a műemlék jellegű ravatalozón elhelyezett emléktábla pedig a vészkorszak áldozataira emlékeztetnek. Az utóbbin olvasható: „Ne ölj! 2700 halottunk emlékére, akiknek nem lehet sírjuk. 1944-1994.”

A belvárosban, egy hosszú keskeny telek közepén (a Fő utca és a Zrínyi utca között) fekszik a felújításra váró zsinagóga. Közelében áll az 1946. április 27-én felavatott, az egykor itt lévő gettóra utaló emlékoszlop az alábbi felirattal: „Itt gyűjtötték össze 1944. április 26-28-án Nagykanizsa és környékének háromezer zsidó lakosát, hogy Németországba hurcolják és kiirtsák. A háromezerből 2700 odaveszett.” A zsinagóga bejárata előtt a holokauszt 60. évfordulóján (2004-ben) felállított emlékmű – a középen kettéhasadt törvénytábla a mártírok neveivel – az isteni parancs ellenére megölt áldozatokra emlékeztet. (forrás és fotók:  http://www.chevra.mapline.hu/