Mégis lehet égetni….

A 2015. március 5-ével hatályos az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet így fogalmaz:

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

A fentiek szerint tehát Nagykanizsán továbbra is az irányadó az önkormányzat rendelete, mely szerint hogy a városközponttól kívüli eső területen lehetséges a növényi hulladék égetése október 1-től április 30-ig, a hét első két munkanapján (általában hétfőn és kedden, amennyiben például ünnepnap hétfőre esik úgy kedd és szerda napokon) reggel 8 óra és este 18 óra között emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján a belterületen az égetés tilos.

Nagykanizsa külterületén növényi hulladék égetése október 1. és április 30. között bármely munkanapon és munkaszüneti napon lehetséges (vasárnap és ünnepnapon tilos).

Teljes közigazgatási területen tilos a növényi hulladék égetése május 1. és szeptember 30. között.