Nem járt óvodába, iskolába a gyermek – Anyját bíróság elé állítják kiskorú veszélyeztetése miatt

A 2001. július 30. napján született kislányt édesanyja Nagykanizsán, Becsehelyen majd Zalakomárban nevelte. Már az óvodába járással is gondok voltak, a gyermeknek 2006 szeptemberétől rövid idő alatt 53 nap igazolatlan hiányzása keletkezett, ezért az anyát szabálysértési eljárásban figyelmeztették, hogy gondoskodjon a gyermeke rendszeres óvodába járásáról. A terhelt szülői kötelességének nem tett eleget, a 2007/2008 – as nevelési évben sem járatta gyermekét óvodába, amely hozzájárult a gyermek szociális éretlenségéhez.

2007. januárjában eljárást indult a kiskorú gyermek védelembe vétele érdekében. A terhelt a hatósággal nem működött együtt, a megtartott tárgyalásokon nem jelent meg, továbbra sem gondoskodott a gyermek óvodába járatásáról, ezért a jegyző védelembe vette a gyermeket. Előírta a terheltnek, hogy gyermekének testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása érdekében járassa óvodába, majd iskolába. A terhelt ezt egy ideig megtette, ezért a védelembe vételt megszüntették. 2011. elején azonban a nagykanizsai iskola jelezte, hogy ismét halmozódnak az igazolatlan órák. A terhelt belenyugodott abba, hogy gyermeke nem akar iskolába járni, a gyermeknek már 50 óra igazolatlan hiányzása volt, ezért a jegyző ismét védelembe vette a kiskorút, egyidejűleg újból kötelezte a terheltet a gyermek tankötelezettsége teljesítésének biztosítására. Erre továbbra sem került sor, a gyermeknek már 168 óra igazolatlan hiányzása volt, ezért végül évfolyamot kellett ismételnie. A további mulasztások elkerülése érdekében az iskola engedélyezte, hogy a gyermek a

2011/2012. tanév második félévétől kezdődően magántanuló legyen, a védelembe vételt ezzel egyidejűleg megszüntették. A gyermek 2013. szeptemberében a zalakomári általános iskolába került, – ahol a magántanulói lehetőséget nem biztosították neki – iskolába nem járt, 2014. februárjáig már 246 óra igazolatlan hiányzást halmozott fel, ezért ismételt védelembe vételét rendelték el.

A gyermek amiatt, hogy közösségbe nem járt, kortárs kapcsolatait nem élhette meg, izolálódott, kapcsolat nélkülivé és magányossá vált, a gyermek eddigi és további élete is a szociális kompetencia, a kapcsolatteremtés, a szociális létben való rugalmas eligazodás, valamint a kötödés síkján sérült. Az anya azzal, hogy nevelési kötelezettségét súlyosan megszegte, a gyermek érzelmi – pszichés fejlődését veszélyeztette, ezért a Nagykanizsai Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járásbíróság előtt – olvasható a Zala Megyei Főügyész közleményében.