Nyertes pályázatok a Thúry György Múzeumban

 Több fontos, sikeres pályázatról értesítő levelet is kapott az elmúlt napokban a Thúry György Múzeum- olvasható Száraz Csilla igazgatónő tájékoztatójában.

 „A MI MÚZEUMUNK” című az Új Széchenyi terv keretében megvalósuló pályázatuk a tartalék keretből kapott  17.590.280 Ft. támogatást.

Az elnyert összeg a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat kapcsán 6 együttműködő általános iskola és 1 óvoda diákjainak tartanak a következő tanévben régészeti és helytörténeti témájú múzeumpedagógiai foglalkozás-sorozatot. A résztvevők havi szakkör, témanap és vetélkedő keretében, játékos, interaktív módon juthatnak fontos ismeretekhez.

Tegnap hirdettek eredményt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumában is. Ide két pályázatot nyújtott be a Múzeum s mindkettőt támogatásra méltónak találták a döntéshozók.

A „Marokba szőtt mesék – Népmesék és népi kultúra Nagykanizsa vidékén” időszaki kiállításra és múzeumpedagógiai programokra 500.000 Ft -ot nyertek. A kiállítás néprajzi tárgyakon keresztül mutatja be a klasszikus magyar népmese tárgyi világát. Olyan kiállítást és hozzá kapcsolódó különleges múzeumi programot terveznek megvalósítani a múzeum néprajzi gyűjteményéből, mely a Dél-Zalában gyűjtött mesékre is ráirányítja a figyelmet.

3 db különösen veszélyeztetett dokumentum restaurálásához szintén 500.000 Ft-tal járul hozzá az NKA. A pénzből a Kanizsa Város Tanácsa 1690-1800 közötti jegyzőkönyvi kötetei (2-3 kötet) kerülnek még az idei évben restaurálásra.