Vasárnapi nyitva tartás – hogy is lesz?

Március 15. napján hatályba lép a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény.

A törvény szabályozza az üzletek nyitva tartási idejét, amely kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között lehet, illetve vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartaniuk. A törvény eltérő szabályozást is megállapít bizonyos időszakokra vonatkozóan adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra között, december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra között tarthatnak nyitva az üzletek, illetve minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között. Az adventre illetve az egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő előzetesen köteles a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni.

A törvény az üzletek egyes csoportjára nézve különös rendelkezéseket állapít meg: ilyenek a kizárólag pékárút és tejterméket értékesítő üzletek, az újságot árusító üzletek, valamint a virágot árusító üzletek. A pékárut és tejterméket értékesítő üzlet kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között tarthat nyitva. Az újságot és a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között tarthat nyitva. A sportlétesítményben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt tarthatnak nyitva.

Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira tekintettel az üzletek nyitva tartására a törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

A törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és a fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett köteles a jogsértések számától függően az üzletet a törvényben meghatározott időtartamra bezáratni.

Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg.

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.