Április 23-24-én lesz Nagykanizsán az óvodai beiratkozás

A város hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a 2014/2015-ös nevelési évre a címben jelzett napokon 8-17 óra között lehet beiratkozni. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 3. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2014/2015. nevelési év során lesznek 3 évesek. Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a 2014. évben töltik be, és még nem járnak óvodába.

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába jelentkezhet, vagy másik óvodába átjelentkezhet az okmányai szerint Nagykanizsán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú kisgyermek. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda székhely és tagintézményei egyaránt jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is, valamint igény esetén magyar nyelven nemzetiségi nevelést biztosíthatnak.

A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül, legkésőbb 2014. május 16-ig írásban értesíti.

A beiratkozásról szóló felhívás mellékleteként közzétették a kötelező felvételi körzeteket is itt: http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=3&id=1882