Szerda, csütörtök: óvodai jelentkezés Nagykanizsán

Ma és holnap (április 23-24.) fogadják a 2014/15-ös nevelési évre szóló jelentkezéseket a Nagykanizsa fenntartásában működő óvodákban.

Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába jelentkezhet, vagy másik óvodába átjelentkezhet az okmányai szerint Nagykanizsán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú kisgyermek. A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott óvoda. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda székhely és tagintézményei egyaránt jogosultak az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is, valamint igény esetén magyar nyelven nemzetiségi nevelést biztosíthatnak.

A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül, legkésőbb 2014. május 16-ig írásban értesíti.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

A beiratkozás időpontja 2014. május 19-20.

További részletek itt: http://www.nagykanizsa.hu/index.php?m=3&id=1882

( fotó: www.nkkozpontiovi.hu )