Az E.ON folytatja…hétfőtől lezárják a Kinizsi utcát

A következő hetekben is folytatódnak, illetve fokozatos befejeződnek Nagykanizsán az E.ON beruházásában végzett rekonstrukciós munkák, melynek keretében acél földgáz elosztóvezeték műanyag vezetékre történő cseréjére, valamint a város több pontján közvilágítási hálózat rekonstrukciójára kerül sor. A munkálatokat az önkormányzattal egyeztetett üzemben, szakaszokban végzik a szakemberek, ügyelve arra, hogy a munkavégzés a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon az ott lakók, valamint az arra közlekedők számára.

A munkálatok az alábbiak szerinti ütemezésben, alábbi forgalomkorlátozások mellett zajlanak:

Zrínyi u. – Zárda utca  – közvilágítási hálózat rekonstrukció (2016.09.05. – 2016.09.30.)

A Zrínyi u. 32. és Pannon Egyetemi park közötti szakaszon, az utca északi oldalán a járdában közvilágítási földkábel építésre kerül sor. Ehhez kapcsolódóan a gyalogos forgalom ezen szakaszon korlátozott, az utca másik oldalán azonban biztosított a gyalogos közlekedés. Az E.ON ügyfélszolgálatának épülete előtt, a parkoló keleti oldalát is érint a földkábel építés. A munkaterületet jelzőszalaggal fogják elkeríteni.

A Zárda utcában (Zrínyi utca  – Zárda utca kereszteződésétől a sportpályáig) szintén az északi oldalon, zöld területben történik a földkábel, majd kandeláber építés. Itt szintén a gyalogos forgalom korlátozására lehet számítani.

A munkálatok az autóutat egy ponton, a Zárda utcában érintik, az út átvágás idején a forgalmat jelzőőr irányítja majd.

Kinizsi u. – közvilágítási hálózat rekonstrukció (Erzsébet tér – Rákóczi u. között)(2016.10.03. – 2016.10.30.)

A Kinizsi utcában (Erzsébet tér – Rákóczi u. között) a járdában közvilágítási kábel építésre kerül sor, így a gyalogos forgalom ezen szakaszon korlátozva lesz. A gyalogos forgalom az utca másik oldalán biztosított.

Csengery utca  – közvilágítási hálózat rekonstrukció (2016.10.15. – 2016.11.15.)

Az Erdész utcában  (Erdész u. 1/A – Csengery u. kereszteződés között) zöld sávban közvilágítási kábel építésre kerül sor, így a gyalogos forgalom ezen szakaszon korlátozva lesz.

A Csengery utcában (a városi uszoda melletti vasúti átjáró és az Erdész utcai kereszteződés között) a járda és az úttest közötti zöld sávban történik majd a közvilágítás kábel építés, így a gyalogos forgalmat ezen szakaszon is korlátozzák.

A Csengery u. 50. előtt úttest keresztezésre kerül majd sor félpályás útátvágással, majd fúrással. Ezen a szakaszon a gépjármű forgalom jelző őrős irányítással biztosítják.

Mindhárom munkavégzés esetén a földkábelek építését követően a kandeláberek cseréjére is sor kerül, ez idő alatt a gépjármű forgalom jelző őrős irányítással fél sávban haladhat. A kandeláber cseréket követően sor került a megbontott burkolat helyreállítására, az eredeti állapotnak megfelelően.

A közvilágítási hálózatot érintő munkálatok mellett egy folyamatban lévő beruházást is fontos megemlíteni: befejezéséhez közeledik a gázvezetékek cseréje a Kinizsi utcában.

A Rákóczi F. u. – Arany J. u. közötti szakaszon már csak az útburkolat helyreállítási munkálatai vannak hátra, amelyek 2016.09.16.-ra befejeződnek, az eredeti forgalmi rend helyreáll.

Az Arany J. utca és a Rozgonyi utca közötti szakaszon szeptember 12-től új forgalmi rend lép életbe. Kizárólag az ott élők, illetve a kommunális szolgáltatók, mentők, tűzoltók számára lesz biztosított a ki és behajtás.  A munkálatok befejezése – a burkolat eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával együtt – szeptember 30-ig megtörténik.