Illegális hulladéklerakó „elkövetőit” keresik

Ha a Közterület-felügyelet már végrehajtotta az önkormányzat döntését, akkor most már a rendőrök dolga kideríteni, hogy miként kerülhetett közel 100 teherautónyi, túlnyomó részben útfelbontásból származó törmelék a volt Dózsa Laktanya keleti végébe, közvetlenül a Teleki utat a Városkapu körúttal összekötő út mellé. bele

Az illegális lerakóra még márciusban képviselői interpelláció irányította rá a figyelmet. Akkor dr. Etler Ottó annak az aggodalmának adott hangot, hogy amennyiben nem sikerül megakadályozni a további lerakást, egy esetleges értékesítés során e területtel is úgy járhatunk, mint az Ipari Parkban, ahol a lerakott törmelék miatt a város terhelő kármenetesítés után alig maradt haszna a városnak. Az interpellációt követő vizsgálat során csak a jogellenes lerakás ténye vált egyértelművé, de az, hogy vajon kin lehet ezt számon kérni, nem. Ezért született olyan döntés, hogy a Közterület-felügyelet a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt büntető feljelentést tesz.