Liszó, Magyarszerdahely, Muraszemenye – önkéntes mentőcsoportok alakultak

Az önkéntes polgári védelmi szervezeteket a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó, az árvíz és villámárvíz által legveszélyeztetettebb Liszó (záportározó, Liszói-patak), Magyarszerdahely (Kürtös-patak), Muraszemenye (Mura-folyó) II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken jöttek létre 15-15 fővel.

Az elmúlt időszakban ezeken a településeken szükségessé vált gyakori beavatkozások következtében megerősödött a lakosság öngondoskodási, önvédelmi képessége, mely lehetővé tette az önkéntesség ilyen szervezett formában történő testet öltését.

A települési mentőszervezetek személyi állománya egyénenként önként vállalta a polgári védelmi szolgálatot, és az erről szóló nyilatkozat alapján kerültek beosztásra a települési rendeltetésű önkéntes mentőszervezetekbe.

A szervezetek képesek a települések legfontosabb azonosított veszélyeztető tényezői elleni hatékony védekezés megkezdésére, az emberi élet és az anyagi javak védelme érdekében. Állományuk polgári védelmi alap-, és szakkiképzésen vesz részt, és a gyakorlati felkészültségük szinten tartása érdekében részükre évente – a helyi veszélyeztető hatásokra épített – árvízi védekezési gyakorlatokat tervezünk levezetni – olvasható Prepok Attila tű. alezredes közleményében